د ډیورند په کرښه د افغانستان او پاکستان نظامي مشرانو د تماس مخابراتي سیستم فعاله کړې او د اول ځل لپاره د داوړو غاړو دوه جنرالانو د سیمې په امنیت خبرې کړي. پدې مرکه کې د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند جنرال محمدرادمنش وایي دوئ په ډیرو مسالو کې د پاکستان د نظامیانو سره په تماس کې وو او دي.