ودیر صافی: د امریکا او روسیې شخړې به په افغانستان کې ترهګر پیاوړي کړي په سوریې کې د امریکا د توغندي برید د عواقبو او په سیمې کې د امریکا، روسیې، ایران او نورو هېوادونو د ګټو د تضاد په اړه د روانو بحثونو په باب مو د کابل پوهنتون د استاد ودیر صافي نظر راخیستی دی.