د پېښور حيات اباد کې ځوانان اتڼ کوي. زموږ همکار رحمان الله يې ليدو ته ورغلی. #اتڼ