فرستنده شفیق الله صمدی:

"نه تنها بالای دوسیه های فساد مالی و اداری عطامحمد نور، بلکه بالای دوسیه های فساد مالی و اداری باید محاکم هر چه زودتر شفاف و عادلانه تصمیم بگیرند، تا مردم هم بدان آگاه شوند، که در مُلک ما قانونی، دولتی، حکومتی و عدالتی وجود دارد، ورنه موجودیت این همه بی بازخواستی ها، زورگویی ها و فساد های مالی و اداری، نه تنها اعتبار دولت و حکومت را نزد مردم ضعیف می سازد‌ و روحیه ای گروه های ضد دولتی را تقویت می بخشد، بلکه تمایل عده ای از مردم را نیز از به سمت زور گویان، چنگسالاران و مفسدین مالی و اداری تقویت می بخشد!

هر گاه هر جنگسالاری، هر قانونگریز و قانونشکنی، هر مفسد اداریی بدون کدام صلاحیت قانونی زورگویی های به مذاق خودش را پیش ببرد، جامعه ای ما در چنین حالت و وضعیتی به کدام سمتی خواهد رفت؟

آیا با همچو اعمال زشتی گروه های زور گوی افراطی تقویت نمی یابند؟

مسولیت آوردن این همه حالات زشت به دوش کی و یا به دوش کی ها خواهد بود؟

ندای مردم افغانستان این است، که همه افراد صادق و آگاه افغانستان، همه کار کنان صادق و آگاه دولتی-حکومتی افغانستان باید مسولیت ها و وظایف شانرا در قبال بی بازخواستی ها، زورگویی ها و فساد های مالی و اداری جدی بگیرند!

هم کار کنان شعبات قصر سپیدار و هم کار کنان شعبات ارگ ریاست جمهوری افغانستان باید زور گویان قانونشکن چون عطامحمد نور را که دوسیه دوسیه اتهامات مالی و اداری وی زبان زد عام و خاص است، چرا به محکمه معرفی نمی کنند؟

دولت و حکومتی که یک والی اسبق را سر جایش، که پای میز محاکم است، شانده نه تواند، چگونه خواهد توانست اعتماد مردمش را کسب نماید؟

دولت داری و حکومت داری یک مسولیت است در برابر خدا و مردم!"

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما