فرستنده: داؤد نعیم

"رژیم ایران که بلخصوص از شانزده سال بدینسو مزدوران زیادی را در نهاد های دولتی و غیر دولتی افغانستان تحت اوامر و تحت نفوذ خود بُرده است، امروز می خواهد از کانال همان مزدورانش به اشکال مختلف محیلانه و ماهرانه حکومت افغانستان را گرفتار یک بن بست سازد!

اظهارات فتنه انگیزی که بلخصوص در ماه های اخیر در داخل افغانستان در پی تضعیف و تخریب دولت و نظام افغانستان اوج گرفته اند، با آنکه ظاهراً چنان معلوم می شود که از کانال های مختلف و اشخاص مختلف به آدرس نظام نیم بند افغانستان فرستاده می شوند، اما با اندکی دقت و ژرف نگری در محتویات این اظهارات فتنه انگیز و نظام زدا، متوجه می شویم که همه از یک کانال و آن هم به امر و خواسته ای آخوندان رژیم ایران در میدیای افغانستان تزریق می گردند!

مزدوران رژیم ایران در داخل افغانستان با محتویات صحبت ها واظهارات فتنه انگیز که بلخصوص در ماه های اخیر در داخل افغانستان اوج گرفته اند، زیرکانه از یک طرف با سلوک ماهرانه، محیلانه و زشت تفرقه اندازی بین اقوام شریف افغانستان را دامن می زنند و از طرف دیگر باز هم با سلوک ماهرانه محیلانه تفرقه اندازی بین مذاهب محترم افغانستان را دامن می زنند. با آنکه ظاهراً چنان معلوم می شود که از کانال های مختلف و اشخاص مختلف به آدرس نظام نیم بند افغانستان فرستاده می شوند، اما با اندکی دقت و ژرف نگری در محتویات این اظهارات فتنه انگیز و نظام زدا، متوجه می شویم که همه از یک کانال و آن هم به امر و خواسته ای آخوندان رژیم ایران در میدیای افغانستان تزریق می گردند!

طرح رژیم ایران برای مزدوران آن رژیم در داخل افغانستان اینست که اوامر و اهداف ایران را که تضعیف و تخریب نظام افغانستان است، با محتویات و صحبت های به اصطلاح چرب و نرم از یک طرف و با اظهارات غوغاسالارانه و فتنه انگیز از جانب دیگر، تحت عنوان و تحت پوشش اعتراضات مردم افغانستان بیان نموده، قندهار را به طوری، حوزه جنوب غرب را به طوری، کابل را به طوری و سمت شمال را به طوری دیگری به جان نظام افغانستان به غوغاسالاری های ماهرانه تحریک نماید!

آحاد ملت افغانستان باید از این خواسته های مُخَرب آخوندان رژیم ایران در افغانستان مطلع ساخته شوند و همچنان محتویات میدیای ایران محور داخل افغانستان باید به بررسی ها و ارزیابی های علمی گرفته شوند!

ما نباید بگذاریم که اقوام شریف و با هم برابر و با هم برادر ما را، رژیم ایران به جان هم اندازد! "

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما